9 December, 2014

TV Tường Vân: Phát gạo hàng tháng cho bà con nghèo H. Bình Chánh (09-09-2014)

(PPUD) Sáng ngày 09.09.2014 (nhằm ngày 16.08 năm Giáp Ngọ), tại Tu viện Tường Vân đã diễn ra buổi phát gạo hàng tháng hỗ trợ 180 hộ nghèo trong thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh).
9 December, 2014

TV Tường Vân: Phát gạo hàng tháng cho bà con nghèo H. Bình Chánh (09-08-2014)

(PPUD) Sáng ngày 09.08.2014 (nhằm ngày 14/07 năm Giáp Ngọ), tại Tu viện Tường Vân đã diễn ra buổi phát gạo hàng tháng hỗ trợ 180 hộ nghèo trong thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh).
9 December, 2014

TV Tường Vân: Lễ phát gạo hàng tháng cho bà con H. Bình Chánh (09-07-2014)

(PPUD) 8h sáng ngày 09.07.2014 (nhằm ngày 13.06 năm Giáp Ngọ), tu viện Tường Vân phối hợp cùng với Ban lãnh đạo chính quyền TT. Tân Túc (H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh) tổ chức phát gạo cho hơn 180 hộ dân nghèo tại địa bàn nơi đây.
9 December, 2014

TV Tường Vân: Lễ phát gạo hàng tháng (09-10-2014)

(PPUD) Sáng ngày 09.10.2014 (nhằm ngày 16.09 năm Giáp Ngọ), tại Tu viện Tường Vân đã diễn ra buổi phát gạo tháng thứ tư hỗ trợ 180 hộ nghèo trong thị trấn Tân Túc (H.Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh).
9 December, 2014

TV Tường Vân: Lễ phát gạo hàng tháng (09-12-2014)

(PPUD) Sáng ngày 09.12.2014 (nhằm ngày 18.10 năm Giáp Ngọ), buổi phát gạo lần thứ sáu hỗ trợ 180 hộ ngèo trong thị trấn Tân Túc đã diễn ra tại Tu viện Tường Vân (H.Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh).
4 December, 2014

Tv Tường Vân: Lễ phát quà nhân Mùa Vu Lan PL. 2558 – DL. 2014

(PPUD) 8h sáng ngày 04.08.2014 (nhằm ngày 09.07 năm Giáp Ngọ), nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2558 - DL. 2014, tu viện Tường Vân phối hợp cùng với Ban lãnh đạo chính quyền TT. Tân Túc (H. Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh) tổ chức phát quà cho 250 hộ dân nghèo tại địa bàn nơi đây.