15 August, 2017

TV Tường Vân: Trao ba nhà tình thương tại Tiền Giang

TVTV – Sáng ngày 15.8.2017, đại diện Quỹ từ thiện tu viện Tường Vân (Quỹ TT TVTV) đã đến thăm và tiến hành bàn giao, trao […]
2 August, 2017

TV Tường Vân: Trao nhà tình thương tại Trà Vinh

TVTV – Sáng 1.8.2017, đại diện Quỹ từ thiện TVTV đã đến thăm và trao tặng căn nhà tình thương cho hộ gia đình bà Thạch […]
26 July, 2017
Trao nhà tình thương tại Bình Chánh

TV Tường Vân: Trao nhà tình thương tại Bình Chánh

TVTV – Sáng ngày 26.7.2017, đại diện Quỹ từ thiện tu viện Tường Vân (Quỹ TT TVTV) đã đến thăm và tiến hành bàn giao, trao […]
21 July, 2017
TV Tường Vân: Trao cầu Chùa Tổ 2 tại Đồng Tháp

TV Tường Vân: Trao cầu Chùa Tổ 2 tại Đồng Tháp

TVTV – Sáng ngày 19.7.2017, đại diện Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường (Quỹ TTTVTV) đã trở về tham dự buổi lễ khánh thành cầu Chùa […]
3 June, 2017

Trao 50 suất học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học tại Nha Trang

TVTV – Sáng ngày 03.06.2017, đại diện Quỹ từ thiện tu viện Tường Vân (Quỹ TT TVTV) phối hợp cùng trường Đại học Nha Trang (Nha […]
29 May, 2017
Trao 32 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Tân Nhựt

Trao 32 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Tân Nhựt

TVTV – Sáng ngày 28.05.2017, đại diện Quỹ từ thiện tu viện Tường Vân (Quỹ TT TVTV) phối hợp cùng Hội khuyến học xã Tân Nhựt […]