Đăng ký trở thành một thành viên của Quỹ

TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA THÀNH VIÊN, QUÝ VỊ VUI LÒNG ĐỌC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Thành Viên Sáng Lập Quỹ là các cá nhân hoặc tập thể (cử đại diện một người đăng ký) tham gia trước khi ra mắt Quỹ, có mức đóng góp ban đầu để thành lập Quỹ với số tiền tối thiểu là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng Việt Nam). Mỗi Thành Viên Sáng Lập được công nhận và được cấp thẻ thì có tiếng nói hợp pháp trong tổ chức.

THÀNH VIÊN QUỸ TỪ THIỆN

Sau khi ra mắt Quỹ, những người phát tâm tham gia tổ chức của Quỹ gọi là THÀNH VIÊN QUỸ TỪ THIỆN. Thành Viên Quỹ là những người góp vốn vĩnh viễn cho Quỹ hoặc ủng hộ tài chính thường xuyên cho các hoạt động của Quỹ, tối thiểu là 10.000.000 VNĐ (mười triệu).

Có hai cách tham gia Thành Viên Quỹ: một là đăng ký các thông tin cá nhân trực tiếp tại văn phòng của Quỹ (văn phòng Tu Viện Tường Vân); hai là đăng ký trực tiếp thông qua website quytuvientuongvan.com, điền các thông tin cá nhân được yêu cầu theo hướng dẫn của mẫu.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua email: quytuthien@tuvientuongvan.com.vn.

    ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

    Các mục có dấu * là bắt buộc

    NamNữ

    [recaptcha]