11 November, 2020

TVTV: Cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại các tỉnh Huế – Quảng Trị – Quảng Bình (đợt 1)

Trong 3 ngày 17,18&19/10/2020, Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân (viết tắt là Quỹ) đã thực hiện cuộc khảo sát thực địa & trao tặng […]
26 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Khánh Hòa Ngày 01-12-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Khánh Hòa Ngày 01-12-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Khánh Hòa Ngày 01-12-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
25 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Phú Yên Ngày 30-11-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Phú Yên Ngày 30-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Phú Yên ngày 30-11-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
24 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
24 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
8 December, 2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày […]