Thành Viên Sáng Lập

Hội Đồng Quản Lý Quỹ


Thích Phước Tiến

Chủ Tịch Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân
  • Thế danh Lê Thanh Tròn
  • Nguyên quán xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
  • Đại đức xuất gia với HT. Thích Hoàn Phú, tại Tổ đình Phước Hậu vào năm 1988.
  • Năm 2006 du học Ấn Độ và năm 2008 Đại đức đã hoàn tất cao học.
  • Hiện là Phó Tổng Thư Ký Viện Nghiên Cứu Phật Học, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.W Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn Hóa Phật giáo Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Trụ trì Tu Viện Tường Vân. Địa chỉ: E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Tp.HCM.
  • Trụ trì Chùa Nhị Mỹ. Địa chỉ: Ấp Mỹ Phó, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Ban Điều Hành Quỹ Từ Thiện

Lương Thị Duyên
Pháp danh: Tường Duyên

Giám Đốc


Nguyễn Thị Út Em
Pháp danh: Tường Tuyết

Phó Giám Đốc


Nguyễn Hữu Phú
Pháp danh: Minh Từ

Phó Giám Đốc


Doãn Chung Thành
Pháp danh: Tường Tâm

Kế Toán


Ban Kiểm Soát Quỹ

Hội Đồng Thành Viên Sáng Lập Quỹ

Danh sách thành viên Hội đồng sáng lập Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân

Nguyễn Xuân Nam

Đồng sáng lập


Trần Thị Kim Liên
Pháp danh: Tường Liên

Đồng sáng lập


Đặng Anh Hào
Pháp danh: Khánh Quý

Đồng sáng lập


Trần Thị Kim Hồng
Pháp danh: Thiện Liên

Đồng sáng lập


Trần Thị Kim Phượng
Pháp danh: Tường Phước

Đồng sáng lập


Lý Hồng Huệ
Pháp danh: Tường Phúc

Đồng sáng lập


Nguyễn Thị Hiền
Pháp danh: Diệu Tâm

Đồng sáng lập


Nghiêm Xuân Khánh
Pháp danh: Khánh Thiện

Đồng sáng lập


Nghiêm Mỹ Trang
Pháp danh: Khánh Mỹ

Đồng sáng lập


Lê Thị Lắm
Pháp danh: Tường Cẩm

Đồng sáng lập


Nguyễn Thị Cẩm Xoàn
Pháp danh: Tường Đức

Đồng sáng lập


Trịnh Thủy Tiên
Pháp danh: Diệu Thiện

Đồng sáng lập


Lý Kiều Oanh
Pháp danh: Hiếu Ngọc

Đồng sáng lập


Cao Mỹ Hỏn
Pháp danh: Tường Ngọc

Đồng sáng lập


Nguyễn Hữu Đặng
Pháp danh: Minh Ngộ

Đồng sáng lập


Nguyễn Thị Thắm
Pháp danh: Giác Thanh Nhã

Đồng sáng lập


Nguyễn Thị Song
Pháp danh: Giác Thanh Sa

Đồng sáng lập


Phạm Thị Kim Ngân
Pháp danh: Giác Thanh Hà

Đồng sáng lập


Nguyễn Hiếu Hạnh
Pháp danh: Giác Thanh Tâm

Đồng sáng lập


Nguyễn Mỹ Hạnh
Pháp danh: Giác Thanh Đức

Đồng sáng lập