14 January, 2021

Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2021

27 October, 2020

Thư Cảm Tạ

14 October, 2020

Tâm thư Kêu gọi cứu trợ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt miền Trung

8 August, 2020

TVTV: Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng cuối năm 2020

26 April, 2020

TVTV: Chương trình CHỢ TÌNH THƯƠNG 0 ĐỒNG (dành cho người khó khăn trong giai đoạn dịch Covid – 19)

Mọi đóng góp cho chương trình, vui lòng liên hệ về văn phòng Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân: E4/6 Nguyễn Hữu Trí , TT […]
26 December, 2019

Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2020