8 August, 2020

TVTV: Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng cuối năm 2020

26 April, 2020

TVTV: Chương trình CHỢ TÌNH THƯƠNG 0 ĐỒNG (dành cho người khó khăn trong giai đoạn dịch Covid – 19)

Mọi đóng góp cho chương trình, vui lòng liên hệ về văn phòng Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân: E4/6 Nguyễn Hữu Trí , TT […]
26 December, 2019

Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2020

22 July, 2019

Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng cuối năm 2019

 
12 April, 2019

Thông Bạch về việc Ấn Tống Kinh Tụng Hằng Ngày lần 3

4 February, 2019

Lời Chúc Xuân Kỷ Hợi – 2019