Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2020

TVTV: Lễ Tổng kết Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân 2019.
25 December, 2019
TVTV: Trao tặng 503 phần quà Tết cho đồng bào nghèo & hội người khiếm thị.
6 January, 2020

TAMTHU2020FF copy

Leave a Reply

Your email address will not be published.