Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2020

TVTV: Lễ Tổng kết Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân 2019.
25 December, 2019
TVTV: Trao tặng 503 phần quà Tết cho đồng bào nghèo & hội người khiếm thị.
6 January, 2020

TAMTHU2020FF copy

3 Comments

 1. Nguyễn Thị Kim Anh says:

  Sacombank 28/12/2019 08:20
  TK: 040050942777
  PS: -200,000 VND
  So du kha dung: 2,430,564 VND
  EWX008821625 IBFT ung ho quy tu thien tu vien TV

 2. Nguyễn Thị Kim Anh says:

  Sacombank 28/12/2019 08:20
  TK: 0400xxxxxxxx
  PS: -200,000 VND
  So du kha dung: 2,430,564 VND
  EWX008821625 IBFT ung ho quy tu thien tu vien TV

 3. Nguyễn Thị Kim Anh says:

  Sacombank 28/12/2019 08:20
  TK: 0400xxxxxxxx
  PS: -200,000 VND
  EWX008821625 IBFT ung ho quy tu thien tu vien TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.