Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2021

TVTV: Khánh thành cầu Tường Vân 23 và trao 03 căn nhà tình  thương tỉnh Bến Tre.
14 January, 2021
TVTV: Trao tặng 03 căn nhà tình thương TT. Tân Túc – Bình Chánh.
21 January, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.