4 February, 2019
slidechucxuan

Lời Chúc Xuân Kỷ Hợi – 2019

2 January, 2019
slide062019

Tâm thư ủng kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2019

7 August, 2018
ICJUNVO

Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 6 tháng cuối năm 2018

3 August, 2018
slidectrinh

Thư Cảm Tạ

6 April, 2018
F5QGxeg

Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Các Chương Trình Từ Thiện

30 January, 2018
covertct

Thư Cảm Tạ Chương trình ủng hộ đồng bào nghèo dịp Xuân Mậu Tuất – 2018