Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu Năm Quý Mão – 2023