Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung

TV Tường Vân: Trao nhà tình thương tại Bình Chánh (15/11/2016)
15 November, 2016
TV Tường Vân: Chương trình tài trợ “mổ mắt nhân đạo” đợt thứ 17
27 November, 2016

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung

  1. Số Tiền tổng thu cứu trợ miền Trung tại thời điểm thông báo tạm dừng ,niêm yết ngày 23/10/2016 là 1.972.000.000 VND ( Một tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu đồng )
  2. Số tiền tổng thu cứu trợ miền Trung niêm yết vào ngày 27/10/2016 là 2.678.456.000 VND ( Hai tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm năm mươi sáu đồng )
  3. Quý ân nhân gửi sau ngày 26/10/2016
Khuyết danh300,000
Thiên Kim – Thiên Kiều3,370,000
Khánh Như5,000,000
Võ Thi Tuyết Nhung1,000,000
Phương300,000
Nguyễn Thị Sim1,000,000
Khuyết Danh500,000
PT Chùa Hoa Nghiêm (Canada)8,500,000
Nguyễn Thị Thùy Dương500,000
GĐ Luật Sư Nguyễn Công5,000,000
Đặng Lê Linh Chi200,000
Trần Thị Phương Dung1,000,000
Trần Thị Thùy Dương ( Tường An )1,000,000
Nguyễn Thị Tâm1,000,000
My Trần1,000,000
Khuyết danh100,000
Khuyết danh1,000,000
Khuyết danh1,000,000
Tôn Thất Phúc1,000,000
Lê Kim Thúy2,000,000
Khuyết danh2,000,000
Khuyết danh200,000
Hiền Thu Nguyễn10,000,000
Châu Hoài Đức2,000,000

TỔNG THU SỐ TIỀN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG TRƯỚC VÀ SAU: 2.725.426.000 VND (Hai tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng)

TỔNG CHI MIỀN TRUNG: 2.196.010.000 VND (Hai tỷ một trăm chín mươi sáu triệu lẻ mười ngàn đồng)

TỒN: 529.416.000 VND (Năm trăm hai mươi chín triệu bốn trăm mười sáu ngàn đồng)

Kế hoạch dự kiến từ thiện tiếp theo sẽ báo cáo sau.

*****************************************************************

Xin chân thành tri ân quý Phật tử , các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành trong mọi công tác cứu trợ nhân đạo. Kính Chúc Quý vị Vô Lượng An Lạc – Vô Lượng Cát Tường

TM. Quỹ Từ Thiện TVTV

Ban Thư ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.