Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung

LỜI CẢM TẠ – Chương Trình Từ Thiện Cứu Trợ Miền Trung bị lũ lụt
24 October, 2016
Thư cảm tạ chương trình cứu trợ miền Trung (đợt 2)
5 January, 2017

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung

  1. Số Tiền tổng thu cứu trợ miền Trung tại thời điểm thông báo tạm dừng ,niêm yết ngày 23/10/2016 là 1.972.000.000 VND ( Một tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu đồng )
  2. Số tiền tổng thu cứu trợ miền Trung niêm yết vào ngày 27/10/2016 là 2.678.456.000 VND ( Hai tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm năm mươi sáu đồng )
  3. Quý ân nhân gửi sau ngày 26/10/2016
Khuyết danh 300,000
Thiên Kim – Thiên Kiều 3,370,000
Khánh Như 5,000,000
Võ Thi Tuyết Nhung 1,000,000
Phương 300,000
Nguyễn Thị Sim 1,000,000
Khuyết Danh 500,000
PT Chùa Hoa Nghiêm (Canada) 8,500,000
Nguyễn Thị Thùy Dương 500,000
GĐ Luật Sư Nguyễn Công 5,000,000
Đặng Lê Linh Chi 200,000
Trần Thị Phương Dung 1,000,000
Trần Thị Thùy Dương ( Tường An ) 1,000,000
Nguyễn Thị Tâm 1,000,000
My Trần 1,000,000
Khuyết danh 100,000
Khuyết danh 1,000,000
Khuyết danh 1,000,000
Tôn Thất Phúc 1,000,000
Lê Kim Thúy 2,000,000
Khuyết danh 2,000,000
Khuyết danh 200,000
Hiền Thu Nguyễn 10,000,000
Châu Hoài Đức 2,000,000

TỔNG THU SỐ TIỀN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG TRƯỚC VÀ SAU: 2.725.426.000 VND (Hai tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng)

TỔNG CHI MIỀN TRUNG: 2.196.010.000 VND (Hai tỷ một trăm chín mươi sáu triệu lẻ mười ngàn đồng)

TỒN: 529.416.000 VND (Năm trăm hai mươi chín triệu bốn trăm mười sáu ngàn đồng)

Kế hoạch dự kiến từ thiện tiếp theo sẽ báo cáo sau.

*****************************************************************

Xin chân thành tri ân quý Phật tử , các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành trong mọi công tác cứu trợ nhân đạo. Kính Chúc Quý vị Vô Lượng An Lạc – Vô Lượng Cát Tường

TM. Quỹ Từ Thiện TVTV

Ban Thư ký

Leave a Reply

Your email address will not be published.