Bảng báo cáo cuộc họp giữa kỳ của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (28/07/2021)

TVTV: Hỗ trợ gần 3.000 phần quà & 8 tấn rau củ quả cho quý bà con TP.HCM đang bị cách ly, phong tỏa do dịch Covid -19.
20 July, 2021
TVTV: Tiếp tục hỗ trợ 4.500 phần quà trị giá 772,350,000 VNĐ cho quý bà con TP. HCM & TP. Thủ Đức đang phòng chống dịch Covid-19
5 August, 2021

danh sach ung hoBANGBAOCAO CUOCHOP6THANGDAUNAM2021 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.