17 Tháng Một, 2012
phat-qua-17012012

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long (17-01-2012)

16 Tháng Một, 2012
phat-qua-16012012

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo H. Bình Chánh (16-01-2012)

5 Tháng Mười Hai, 2011
phat-qua-dong-thap-0512-22

TV Tường Vân: Lễ phát quà tại Đồng Tháp (05-12-2011)

18 Tháng Mười Một, 2011
nguoimunhatrang

TV Tường Vân: Lễ phát quà hội người mù tại Nha Trang (18-11-2011)

24 Tháng Tám, 2011
phatqua24082011

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long (24-08-2011)

11 Tháng Năm, 2011
14

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo T. Đắc – Klắc (11-05-2011)