TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long (24-08-2011)

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo T. Đắc – Klắc (11-05-2011)
11 May, 2011
TV Tường Vân: Lễ phát quà hội người mù tại Nha Trang (18-11-2011)
18 November, 2011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

phat-qua-nhi-my-24082011

Leave a Reply

Your email address will not be published.