Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng đầu năm 2019

Cuộc Họp Tổng Kết Cuối Năm 2018 Của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân
31 December, 2018
Quỹ TT TVTV Trao 01 Cây Cầu, 02 Căn Nhà Tình Thương Và 200 Phần Quà Cho Người Nghèo Tại Tỉnh Gia Lai
14 January, 2019

Tamthu6thangdaunam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.