Tâm Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào nghèo dịp Vu Lan – Bính Thân (Cập nhật DS 10/08/2016)

Lời cảm tạ những Mạnh Thường Quân ủng hộ người nghèo dịp xuân Bính Thân 2016
19 January, 2016
Báo cáo chi tiết hoạt động từ thiện năm 2016 (tính đến 08/2016)
25 September, 2016

Danh sách ủng hộ TRƯỚC và SAU khi phát động chương trình từ thiện nhân dịp Vu Lan – Bính Thân 2016

(Danh sách được cập nhật đến hết ngày 25/07/2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published.