Tâm thư kêu gọi ủng hộ các chương trình từ thiện 06 tháng cuối năm 2019

Báo cáo 6 tháng đầu năm của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/06/2019)
16 July, 2019
Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân Trao 04 Căn Nhà Tình Thương Tại Tỉnh Vĩnh Long
2 August, 2019

tuthien06thangcuoi2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.