25 Tháng Tám, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Long Hưng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An tháng 10/2016

Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Long Hưng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An tháng 10/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Long Hưng, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An tháng 10/2016 Những […]
25 Tháng Tám, 2017
Chuẩn Bị Cho Chuyến Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung tháng 10/2016

Chuẩn Bị Cho Chuyến Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung tháng 10/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chuẩn Bị Cho Chuyến Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung tháng 10/2016 Những video khác của Quỹ […]
25 Tháng Tám, 2017
Chuyến Khảo Sát Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung tháng 10/2016

Chuyến Khảo Sát Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung tháng 10/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chuyến Khảo Sát Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung tháng 10/2016 Những video khác của Quỹ Từ […]
25 Tháng Tám, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 06/10/2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 06/10/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 06/10/2016 Những […]
25 Tháng Tám, 2017
Bàn Giao 20 Giếng Nước Sạch Tại Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 16/09/2016

Bàn Giao 20 Giếng Nước Sạch Tại Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 16/09/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Bàn Giao 20 Giếng Nước Sạch Tại Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 16/09/2016 Những video […]
25 Tháng Tám, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Nhân Dịp Vu Lan 2016 Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/08/2016

Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Nhân Dịp Vu Lan 2016 Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Nhân Dịp Vu Lan 2016 Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/08/2016 Những video khác […]