13 Tháng Mười, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định ngày 09-01-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định ngày 09-01-2017

30 Tháng Chín, 2017
Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Phước Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 26-12-2016

Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Phước Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 26-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy B, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy B, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh ngày 22-12-2016

Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh ngày 22-12-2016