8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

Phát Quà Cho Bà Con Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre ngày 22-01-2017

Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre ngày 22-01-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Thương Niên Cho Người Nghèo Tại Tu Viện Tường Vân ngày 12-01-2017

Phát Quà Thương Niên Cho Người Nghèo Tại Tu Viện Tường Vân ngày 12-01-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa ngày 10-01-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa ngày 10-01-2017