25 August, 2017
Bàn Giao 20 Giếng Nước Sạch Tại Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 16/09/2016

Bàn Giao 20 Giếng Nước Sạch Tại Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 16/09/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Bàn Giao 20 Giếng Nước Sạch Tại Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 16/09/2016 Những video […]
25 August, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Nhân Dịp Vu Lan 2016 Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/08/2016

Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Nhân Dịp Vu Lan 2016 Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Nghèo Nhân Dịp Vu Lan 2016 Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/08/2016 Những video khác […]
25 August, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 08/08/2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 08/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 08/08/2016 Những video khác của […]
25 August, 2017
Bàn Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long ngày 04/08/2016

Bàn Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long ngày 04/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Bàn Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long ngày 04/08/2016 Những video khác […]
23 August, 2017
Bàn Giao 50 Giếng Nước Sạch Tại Huyện Thạnh Phú Và Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 04/08/2016

Bàn Giao 50 Giếng Nước Sạch Tại Huyện Thạnh Phú Và Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 04/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Bàn Giao 50 Giếng Nước Sạch Tại Huyện Thạnh Phú Và Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 04/08/2016 Những […]
23 August, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 10/12/2015

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 10/12/2015

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 10/12/2015 Những video khác của […]