30 Tháng Chín, 2017
Phát Quà Cho Người Nghèo Và Tâm Thần Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

Phát Quà Cho Người Nghèo Và Tâm Thần Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

30 Tháng Chín, 2017
Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016. Những video khác […]
30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016 Những video […]
30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016 Những video khác của […]
26 Tháng Chín, 2017
Capture

Tâm thư kêu gọi ủng hộ xây cầu nông thôn nghèo

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Quỹ Từ Thiện Tu viện Tường Vân thông qua: Văn phòng: Tu Viện Tường Vân E4/6, Nguyễn […]