8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long), ngày 19-01-2017

Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long), ngày 19-01-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long), ngày […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-01-2017

Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-01-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-01-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Tại Chùa Phước Long Phật (X. Duyên Phước – H. Duyên Khánh – T.  Khánh Hòa)

Phát Quà Cho Bà Con Tại Chùa Phước Long Phật (X. Duyên Phước – H. Duyên Khánh – T. Khánh Hòa)

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Tại Chùa Phước Long Phật (X. Duyên Phước – H. Duyên Khánh – T. Khánh […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Tại Chùa Kim Thành (X. Phước Hòa – H. Tuy Phước – Bình Định), ngày 08-01-2017

Phát Quà Cho Bà Con Tại Chùa Kim Thành (X. Phước Hòa – H. Tuy Phước – Bình Định), ngày 08-01-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Tại Chùa Kim Thành (X. Phước Hòa – H. Tuy Phước – Bình Định), ngày […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Cầu Tại Xã Hòa Mỹ, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau ngày 05-04-2017

Trao Cầu Tại Xã Hòa Mỹ, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau ngày 05-04-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phóng Sanh Cá Tại Bến Bạch Đằng Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 22-03-2017

Phóng Sanh Cá Tại Bến Bạch Đằng Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 22-03-2017