Danh sách ủng hộ đồng bào bão lũ Miền Trung

Chuyến Khảo Sát Thực Tế Về Tình Hình Bão Lũ Miền Trung
14 November, 2017
Thầy Thích Phước Tiến, thay mặt Quỹ từ thiện Tu Viện Tường Vân chia sẻ nỗi đau mất mát của những người ở vùng tâm bão Houston, Texas.
29 November, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.