Danh sách ủng hộ Chương trình Cứu trợ miền Trung 2016 (cập nhật 25/10/2016)

KHẨN: Tâm Thư kêu gọi Cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung
17 October, 2016
TV Tường Vân: Công tác chuẩn bị cho chuyến cứu trợ miền Trung
23 October, 2016

DANH SÁCH ỦNG HỘ BAO GỒM

  • TRANG 1: Danh sách ủng hộ từ thiện được nhận thông qua hình thức chuyển khoản
  • TRANG 2: Danh sách ủng hộ từ thiện được nhận qua tài khoản Paypal Phật Pháp Ứng Dụng
  • TRANG 3: Danh sách ủng hộ từ thiện được nhận trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ

CHÚ THÍCH
USDĐÔ LA MỸ
EUREURO
AUDĐÔ LA ÚC
VNDVIỆT NAM ĐỒNG
CADĐÔ LA CANADA
NOKCuron Na Uy
Mẹo: Nhấn Ctrl + F, sau đó gõ tên (hoặc pháp danh)
vào ô để tìm kiếm. Có thể xem danh sách tổng hợp tại đây

XEM DANH SÁCH TỔNG HỢP


DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016
Danh sách được cập nhật liên tục hằng ngày
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN ĐƯỢC NHẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Danh sách nhận ngày 17/10/2016
STTHỌ TÊNPHÁP DANHSỐ TIỀN ỦNG HỘĐƠN VỊ
1Khuyết danh100,000VND
2TƯỜNG HIỀN (HIỂN)100,000VND
3Khuyết danh500,000VND
4Khuyết danh200,000VND
Danh sách nhận ngày 18/10/2016
5PHẠM NGỌC VŨ500,000VND
6Khuyết danh500,000VND
7Khuyết danh500,000VND
8Khuyết danh200,000VND
9Khuyết danh1,000,000VND
10NGUYỆT500,000VND
11Khuyết danh300,000VND
12HUYNH THUC TRAN1,000,000VND
13NGO VAN CHIEU3,000,000VND
14Khuyết danh500,000VND
15Khuyết danh500,000VND
16NHÓM PT KS.ANGELLA NHA TRANG10,000,000VND
17Khuyết danh300,000VND
18NGUYEN THI LAN PHUONGTƯỜNG HÀ1,000,000VND
19HỘI TÂM HẠNH (USA)11,250,000 (500 USD)VND (*)
20Khuyết danh1,000,000VND
21TRẦN THỊ KIM LOANTƯỜNG AN60,000,000VND
22Khuyết danh500,000VND
23Khuyết danh500,000VND
24Khuyết danh1,000,000VND
25Khuyết danh2,700,000VND
26Khuyết danh500,000VND
27Khuyết danh500,000VND
28Khuyết danh1,000,000VND
29NGUYEN THI CHAU PHI500,000VND
30Khuyết danh2,000,000VND
31Khuyết danh1,000,000VND
32Khuyết danh500,000VND
33Khuyết danh1,000,000VND
34Khuyết danh500,000VND
35Khuyết danh1,000,000VND
36DONG ANH1,000,000VND
37Khuyết danh5,000,000VND
38Khuyết danh300,000VND
39Cô Mỹ Dung3,000,000VND
40Khuyết danh500,000VND
41CHI CUC,THAO,THANH, HIEU,YEN1,300,000VND
42LE THI NGOC PHU1,000,000VND
43LUONG VU HIEN500,000VND
44Khuyết danh500,000VND
45Khuyết danh2,000,000VND
46TƯỜNG VIÊN1,000,000VND
47QUOC TR1,000,000VND
48Khuyết danh1,000,000VND
49LAM HONG NHUNG40,000,000VND
50LE NGUYE QUYNH1,000,000VND
51XUAN HOA & HUYEN TRANG500,000VND
52Khuyết danh5,000,000VND
53NGUYEN THI PHUONG NINH200,000VND
54Khuyết danh2,000,000VND
55NGUYEN KIM THOA10,000,000VND
56TRAN THI HIEN5,000,000VND
57Khuyết danh200,000VND
58MTrung100,000VND
59NGHIEM XUAN KHIEM500,000VND
60Khuyết danh500,000VND
61PHUONG & NGA500,000VND
62PHAT1,000,000VND
63SHOP MY TIEN1,000,000VND
64MINH HIEN500,000VND
65PHAM THI HONG HA2,000,000VND
66NGUYEN THI BICH VAN1,000,000VND
67Khuyết danh500,000VND
68Khuyết danh5,000,000VND
69Khuyết danh1,000,000VND
70NGUYEN THI QUYNH DIEM500,000VND
71LUU PHUONG THAO1,000,000VND
72MINH TAI & THIEN QUANG2,000,000VND
73DUONG AN500,000VND
74Khuyết danh200,000VND
75CÔNG TY BÔNG LÚA8,500,000VND
76Khuyết danh100,000VND
77TRAN THI THUY THU2,000,000VND
78Khuyết danh500,000VND
79LUU THI TUYET MAI1,000,000VND
80Khuyết danh200,000VND
81Khuyết danh300,000VND
82TRAN THI HUYEN200,000VND
83KHANH THIEN500,000VND
84Khuyết danh1,000,000VND
85Khuyết danh1,000,000VND
86NGUYEN THI THU THUY2,000,000VND
87NGUYEN VAN HIEU1,000,000VND
88Khuyết danh5,400,000VND
89Khuyết danh200,000VND
90Khuyết danh5,000,000VND
91HUYNH THI MONG TRANG2,000,000VND
92DANG THI NGOC PHUONG1,500,000VND
93Khuyết danh500,000VND
94NGUYEN THI THANH NHAN500,000VND
95UONG THI KIM PHUONG10,000,000VND
96CUA HANG HONG PHAT500,000VND
97TRAN DIEU NGUYET2,000,000VND
98DO THI PHU & DO THUY HIEN1,000,000VND
99NGUYEN THI HANG1,000,000VND
100DANG THUY TIEN300,000VND
101Khuyết danh1,000,000VND
102CAO NGOC QUY1,000,000VND
103LIEN THU200,000VND
104DO THI NHAI1,000,000VND
105TRAN THI HANH800,000VND
106Nguyễn Trần Hoàng Thành1,000,000VND
107Khuyết danh1,000,000VND
108TON NU TUYET NHUNG3,000,000VND
109NGUYEN THI THANH LOANDIEU THU1,000,000VND
110NGUYEN THI MAI THAO200,000VND
111Khuyết danh300,000VND
112Khuyết danh1,000,000VND
113Khuyết danh100,000VND
114Khuyết danh1,000,000VND
115Khuyết danh5,000,000VND
116LE NAM2,000,000VND
117TUONG HOI300,000VND
Danh sách nhận ngày 19/10/2016
118VO THI TRUNG LINH1,000,000VND
119Khuyết danh500,000VND
120NGUYEN THI THUY TRANG1,000,000VND
121Khuyết danh500,000VND
122Khuyết danh500,000VND
123Khuyết danh100,000VND
124NGU YEN THI KIM HOAN1,000,000VND
125TRAN THI HOA300,000VND
126GIAC HUONG HIEP500,000VND
127Khuyết danh500,000VND
128Khuyết danh500,000VND
129GD Nguyen van tim2,000,000VND
130Khuyết danh100,000VND
131Khuyết danh200,000VND
132Khuyết danh500,000VND
133TRA THI MY300,000VND
134Khuyết danh300,000VND
135Khuyết danh300,000VND
136Khuyết danh1,000,000VND
137NGUYEN THI MAI THAO + AN XUAN1,000,000VND
138NGUYEN THI BAO CHAU500,000VND
139Thanh Uy, Thanh Nhiep, Thanh Ngo, Vu Thi Kim Hue, Ha Anh Chien2,500,000VND
140Gia dinh phat tu Hoa Tam2,000,000VND
141NGUYEN THI THUY300,000VND
142Khuyết danh500,000VND
143NGUYEN THANH TUYEN5,000,000VND
144Khuyết danh2,000,000VND
145TRAN KIM BICH500,000VND
146CAO THI PHUONG THAO400,000VND
147Khuyết danh200,000VND
148Khuyết danh1,000,000VND
149Khuyết danh500,000VND
150Khuyết danh500,000VND
151Khuyết danh500,000VND
152THANH MINH VÀ TRẦN THỊ NHUNG600,000VND
153HONG DIEM1,000,000VND
154NHOM TT BAO CONG500,000VND
155NGUYEN THI LIEU1,000,000VND
156MAI XUAN THUONG1,000,000VND
157TRAN HA GIANG350,000VND
158PHAM BA THANH5,000,000VND
159Khuyết danh2,000,000VND
160TRAN THUY HUONG10,000,000VND
161NGOC TRAM500,000VND
162KIM YUN MI1,000,000VND
163LE THI ANH THU500,000VND
164Khuyết danh500,000VND
165Le Ngoc Thien Van500,000VND
166DIEU PHUONG500,000VND
167NGUYEN QUOC ANH200,000VND
168NGUYEN THI THOM1,000,000VND
169THANG, TRANG10,000,000VND
170TUONG CHANH2,000,000VND
171ANNIE THO TATUONG THO1,000,000VND
172CUA HANG AN LOC350,000VND
173Khuyết danh300,000VND
174Khuyết danh1,000,000VND
175Khuyết danh500,000VND
176NGUYEN THI NGOC DUNG500,000VND
177Khuyết danh600,000VND
178Khuyết danh200,000VND
179DO VAN MANH200,000VND
180Khuyết danh4,500,000VND
181CTY THIEN BAO VA CHI NGUYEN THI LINH2,000,000VND
182NGUYEN HUU NHANTHIEN NGHIA2,000,000VND
183Khuyết danh2,200,000VND
184Khuyết danh1,000,000VND
185Khuyết danh2,000,000VND
186
187NGUYEN THANH CHAU500,000VND
188VO VAN PHONG500,000VND
189HUYNH THI CAM TU500,000VND
190Khuyết danh10,500,000VND
191LE VAN HOA1,000,000VND
192Dang Khanh500,000VND
193Khuyết danh500,000VND
194Khuyết danh500,000VND
195TRAN THANH TAO5,000,000VND
196PHAM THI KIM LAN2,000,000VND
197PTI BEN THANH6,000,000VND
198DO NGOC LAN3,000,000VND
199Khuyết danh500,000VND
200Khuyết danh90,000VND
201MAI CAM TUVI DIEU20,000,000VND
202Khuyết danh500,000VND
203Khuyết danh2,000,000VND
204Gia dinh Chon Tu1,700,000VND
205VO THI HONG PHAN700,000VND
206TRAN ANH VU300,000VND
207VU THANH HOAI1,500,000VND
208Khuyết danh200,000VND
209NGUYEN TRAN & NGUYEN MINH8,500,000VND
210MAI VAN LAM500,000VND
211TRANG THI THANH2,000,000VND
212TRANG VAN T HANH1,000,000VND
213TRANG THI MY LE500,000VND
214PHAM KIM ANH200,000VND
215Khuyết danh500,000VND
216HUONG SAPPIRE800,000VND
217Khuyết danh200,000VND
218VU THI THUY1,500,000VND
219TRAN THI THANH NHA1,200,000VND
220TRIEU QUANG DA3,000,000VND
221NGUYEN THI BUU DIEU500,000VND
222NGO THI YEN NHI CHICAGO USA1,000,000VND
223MINH PHO DIEU HUAN CHICAGO USA1,000,000VND
224Khuyết danh500,000VND
225MINH PHUOC + PHUONG THUY2,200,000VND
226PHUONG THO1,000,000VND
227Khuyết danh300,000VND
228NGUYEN VAN NIEM1,000,000VND
229Trương Ngọc Mai5,500,000VND
230Tuong Hanh200,000VND
231Tuong Tuyet (Can Tho)5,000,000VND
232NGUYEN XUAN THIEN THUY200,000VND
Danh sách nhận ngày 20/10/2016
233LÊ VĂN THIỆNG500,000VND
234TU TRINH, QUYNH DUONG,
TRANG DO, THUY PHAN
8,800,000VND
235Khuyết danh500,000VND
236TRAN THI NGOC LOAN500,000VND
237Khuyết danh1,000,000VND
238Khuyết danh1,000,000VND
239Khuyết danh200,000VND
240TRAN VAN THAT1,000,000VND
241NGUYEN THI THANH HA500,000VND
242QUAN COM CHAY TU THIEN HONG NGU QUY10,000,000VND
243LOUIS TRANMINH KHANG1,000,000VND
244NGUYEN NGOC THANH500,000VND
245LIEN VAN500,000VND
246Khuyết danh1,000,000VND
247HANG DUONG1,000,000VND
248HOA HUONG1,000,000VND
249Khuyết danh500,000VND
250CTY TNHH CO DIEN DO LUONG TU DONG HOA DKNEC18,500,000VND
251NGUYEN TRUNG PHUONG500,000VND
252LE THI HONG VY1,300,000VND
253VU MANH CUONG1,000,000VND
254NGUYEN THI KIM HONG1,000,000VND
255TRAN THI MY XUAN500,000VND
256Khuyết danh500,000VND
257Khuyết danh350,000VND
258Khuyết danh100,000VND
259LE THI THUY DUNG500,000VND
260DANG THI THU MY2,000,000VND
261TRAN NGOC DANG TAM520,000VND
262BUI THI LE1,000,000VND
263LUONG THUAN TOAN1,200,000VND
264DOAN THUY HUONG
THANH HUYEN VA CAC BAN
13,000,000VND
265DOAN PHUONG YEN25,000,000VND
266Dang Viet Hung1,000,000VND
267Nguyen Phuong Oanh500,000VND
268NGUYEN THI KIM QUYEN1,000,000VND
269Khuyết danh300,000VND
270TRAN THI Y UYEN2,000,000VND
271Ms Lien500,000VND
272LAM THI NHI2,000,000VND
273TRẦN QUỐC CƯỜNG1,000,000VND
274Khuyết danh2,900,000VND
275PHUONG TUYEN3,000,000VND
276DUY KHUONG1,000,000VND
277DONNA PHAM2,000,000VND
278PHAM DAT HIEN1,000,000VND
279XUYEN500,000VND
280NGUYEN THAI DAO300,000VND
281TRAN THI MUOI11,000,000VND
282TRAN THI NGOC GIANG1,500,000VND
283VI MINH HONG300,000VND
284Khuyết danh1,000,000VND
285Khuyết danh500,000VND
286NGUYEN THI BICH VAN NHÓM TÂM THIỆN VÀ ĐẠO TRÀNG LẠC VIỆT44,600,000VND
287Khuyết danh2,000,000VND
288Khuyết danh2,000,000VND
289TRAN THI KEO2,000,000VND
290NGUYEN THI TUONG VI3,000,000VND
291HUONG DUONG HOA500,000VND
Danh sách nhận ngày 21/10/2016
292Khuyết danh1,000,000VND
293HA THUY LOAN1,000,000VND
294LE THI MY HIEN (VIET KIEU UC)10,000,000VND
295Nguyen Hoai Tam1,000,000VND
296NGUYEN THI NHU4,100,000VND
297PHAM HOANG VIET. TRIEU MAI LAN1,000,000VND
298DOAN THI KIM HAO5,000,000VND
299NGUYEN THI KIM HUONG300,000VND
300TRAN THI HAI YEN1,000,000VND
301TUONG DAT32,000,000VND
302Khuyết danh4,400,000VND
303NGUYEN DUY KHUONG1,000,000VND
304Khuyết danh500,000VND
305VO THI AI THANH3,000,000VND
306Gia dinh Chu Hai va Cuong, Trang4,450,000VND
307NGUYEN LE HOANG PHUONG1,000,000VND
308DIEU TINH CHIEU2,000,000VND
309LY KIEU TRANG500,000VND
310Truong Thi TuDieu An500,000VND
311Khuyết danh500,000VND
312Tam An10,000,000VND
313TRAN THI KIM NGAN1,000,000VND
314HIEN THU NGUYEN2,938,000VND
315KIM HANH NGO2,965,000VND
316CHI NHUNG2,000,000VND
317TAP THE NHAN VIEN NH TMCP PHUONG DO2,500,000VND
318Khuyết danh500,000VND
319NHOM PHAT TU HA NOIDIEU BAO20,000,000VND
320Vinh-Vy1,100,000VND
321Khuyết danh1,000,000VND
322ANH CHI EM NHA BE MO (Paris)5,000,000VND
323NGUYEN THI HONG, NGUYEN THI NGOC2,000,000VND
324Khuyết danh500,000VND
325TRANG NGUYEN THUY DANG1,705,000VND
326HUYNH ANH NGUYEN5,145,000VND
327Khuyết danh1,000,000VND
328Khuyết danh1,000,000VND
329Khuyết danh2,000,000VND
330Khuyết danh300,000VND
331NGUYEN VAN HIEN500,000VND
332Khuyết danh2,000,000VND
333Khuyết danh200,000VND
334Khuyết danh1,000,000VND
335PHAM THI ANH THAO500,000VND
336Khuyết danh300,000VND
337NGUYEN HONG QUAN2,000,000VND
Danh sách nhận ngày 22/10/2016
338MINH QUANG5,000,000VND
339LE THI THU HUYEN500,000VND
340TUONG HOA, TUONG OANH1,000,000VND
341NGUYEN THI ANDIEU HUE500,000VND
342NGOC NGOI3,000,000VND
343NGUYEN THI THU THUYTUONG HANH500,000VND
344PHAM THI HONG LAN500,000VND
345PHẠM HẠNH NHÂN2,200,000VND
346NGUYEN THANH NHAN120,000VND
347NGUYEN VAN CUONG1,400,000VND
348TRAN KE HIEP500,000VND
349NGOC HAN (CANADA)4,000,000VND
Danh sách nhận ngày 23/10/2016
350NGUYEN THI THANH HONG500,000VND
351TUONG HUYEN, TUONG DIEU,
TUONG CUC, TUONG HOAN
1,500,000VND
352TUONG KIM1,000,000VND
Danh sách nhận ngày 24/10/2016
353LE QUANG HA1,000,000VND
354NGUYEN THI HANG2,700,000VND
355XUAN KHANH5,300,000VND
356VU THI MY LINH5,000,000VND
357KHUYẾT DANH500,000VND
358KHUYẾT DANH10,000,000VND
359NGUYEN MINH THAO300,000VND
360KHUYẾT DANH500,000VND
361KHUYẾT DANH200,000VND
362SINH CAO500,000VND
363KHUYẾT DANH200,000VND
364TRAN KIM LAI500,000VND
365KHUYẾT DANH300,000VND
366KHUYẾT DANH500,000VND
367NGO NGUYEN DOAN TRANG3,000,000VND
368DO THI HOAI1,000,000VND
369TRANG GIA CUONG7,500,000VND
370KHUYẾT DANH200,000VND
371KHUYẾT DANH300,000VND
372KHUYẾT DANH500,000VND
373LE THI NGUYET500,000VND
374NGUYEN THI XUAN LIEUDIEU THO5,000,000VND
375KHUYẾT DANH500,000VND
376LE HONG OANH1,200,000VND
377NGUYEN THI HAI200,000VND
378NGUYEN THI THUY OANH4,200,000VND
379KHUYẾT DANH500,000VND
380NGUYEN THI THANH KHUONG1,000,000VND
381KHUYẾT DANH1,000,000VND
382NGUYEN TRONG KHIEM2,000,000VND
383TRUONG VAN HUNG11,300,000VND
384NGUYEN THI MONG THU21,800,000VND
385LA THI THUYTUONG THANH12,000,000VND
386TUONG HANH4,700,000VND
387LE DUY1,000,000VND
388BÙI THỊ TÚ TRINH500,000VND
389NGUYEN THI THU HAO1,000,000VND
390TANG THUY VAN30,200,000VND
391KHUYẾT DANH2,000,000VND
392NGUYEN THI HA500,000VND
393VÕ THỊ HỒNG2,000,000VND
394KHUYẾT DANH25,000,000VND
395PHẠM KHẮC DUY3,000,000VND
396KHUYẾT DANH1,500,000VND
397TẬP THỂ CBNV CTY CP
KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ
1,000,000VND
398TẬP THỂ CÔNG NHÂN VIÊN CTY CP
KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ
2,000,000VND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.