30 September, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016 Những video khác của […]
7 September, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016 Những video khác của […]
7 September, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 11-11-2016 Những video khác của […]
7 September, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Đồng Hới, Quảng Bình tháng 10-2016

Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Đồng Hới, Quảng Bình tháng 10-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Đồng Hới, Quảng Bình tháng 10-2016 Những video khác của Quỹ Từ […]
7 September, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Đức Hòa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình tháng 10-2016

Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Đức Hòa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình tháng 10-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Đức Hòa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình tháng 10-2016 Những […]
7 September, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình tháng 10-2016

Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình tháng 10-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Vùng Lũ Tại Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình tháng 10-2016 Những […]