30 September, 2017
Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 27-11-2016

Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 27-11-2016

30 September, 2017
Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 26-11-2016

Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 26-11-2016

30 September, 2017
Phát Quà Cho Người Nghèo Và Tâm Thần Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

Phát Quà Cho Người Nghèo Và Tâm Thần Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

30 September, 2017
Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23-11-2016

30 September, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016. Những video khác […]
30 September, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 15-11-2016 Những video […]