23 August, 2017
Phát Xe Lắc Cho Bà Con Khuyết Tật Tại Chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long) ngày 11/05/2015

Phát Xe Lắc Cho Bà Con Khuyết Tật Tại Chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long) ngày 11/05/2015

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Xe Lắc Cho Bà Con Khuyết Tật Tại Chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long) ngày […]
23 August, 2017
Phát Quà Và Xe Lăn Cho Bà Con Tại Chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) ngày 12/02/2015

Phát Quà Và Xe Lăn Cho Bà Con Tại Chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) ngày 12/02/2015

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Và Xe Lăn Cho Bà Con Tại Chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) ngày 12/02/2015 […]
23 August, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Làng Mù Tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (H. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) ngày 22/04/2014

Phát Quà Cho Bà Con Làng Mù Tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (H. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) ngày 22/04/2014

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Làng Mù Tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (H. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) […]
23 August, 2017
Phát Xe Lăn Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 21/12/2013

Phát Xe Lăn Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 21/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Xe Lăn Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 21/12/2013 Những video khác của […]
23 August, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình ngày 15/12/2013

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình ngày 15/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình ngày 15/12/2013 Những […]
23 August, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hồng Hòa, Huyện Minh Hòa, Tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2013

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hồng Hòa, Huyện Minh Hòa, Tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hồng Hòa, Huyện Minh Hòa, Tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2013 Những video […]