8 December, 2017
Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-01-2017

Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-01-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-01-2017
8 December, 2017
Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long), ngày 19-01-2017

Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long), ngày 19-01-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Tết Thường Niên Cho Bà Con Tại chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long), ngày […]
8 December, 2017
Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (150 Ca), ngày 18-05-2017

Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (150 Ca), ngày 18-05-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (150 Ca), ngày 18-05-2017
8 December, 2017
Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (145 Ca), ngày 19-05-2017

Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (145 Ca), ngày 19-05-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (145 Ca), ngày 19-05-2017
8 December, 2017
Trao 32 Suất Học Bổng Cho Học Sinh – Sinh Viên Tại Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM, ngày 28-05-2017

Trao 32 Suất Học Bổng Cho Học Sinh – Sinh Viên Tại Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM, ngày 28-05-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao 32 Suất Học Bổng Cho Học Sinh – Sinh Viên Tại Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM, ngày 28-05-2017
8 December, 2017
Trao 32 Suất Học Bổng Tại Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang, ngày 03-06-2017

Trao 32 Suất Học Bổng Tại Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang, ngày 03-06-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao 32 Suất Học Bổng Tại Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang, ngày 03-06-2017