Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa ngày 10-01-2017

Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân trao cầu tại Long An
Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân trao cầu tại Long An
8 December, 2017
Phát Quà Thương Niên Cho Người Nghèo Tại Tu Viện Tường Vân ngày 12-01-2017
Phát Quà Thương Niên Cho Người Nghèo Tại Tu Viện Tường Vân ngày 12-01-2017
8 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa ngày 10-01-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.