Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017

IMG_3677
Thông Báo Về Tiến Độ Thi Công Cầu Tường Vân 7 Tại Tỉnh Hậu Giang
22 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017
24 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017
Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân: http://bit.ly/quy-tu-thien-tuong-van

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.