24 Tháng Một, 2011
phatqua2401

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo H. Trà Ôn -T. Vĩnh Long (24-01-2011)

30 Tháng Mười Hai, 2010
phat-qua-3012

TV Tường Vân: Lễ trao nhà tình thương huyện Bình Chánh (30-12-2010)

28 Tháng Một, 2010
phat-qua-2010-tv

TV Tường Vân: Lễ phát quà cho đồng bào nghèo H. Bình Chánh (28-01-2010)