Tâm thư kêu gọi ủng hộ đồng bào nghèo dịp Xuân Mậu Tuất – 2018