Tâm thư kêu gọi ủng hộ đồng bào nghèo dịp Vu Lan – Đinh Dậu 2017