BÁO CÁO TÀI CHÍNH - DANH SÁCH ĐÓNG GÓP


Báo cáo chi tiết các chương trình hoạt động của Quỹ, chi tiết các khoản thu chi sau mỗi chương trình. Danh sách đóng góp, ủng hộ qua mỗi chương trình từ thiện

22 Tháng Mười Một, 2016
dsc_3454

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung Số Tiền tổng thu cứu trợ miền Trung tại thời điểm thông báo tạm […]
18 Tháng Mười, 2016
hinhdaidienenenenenene

Danh sách ủng hộ Chương trình Cứu trợ miền Trung 2016 (cập nhật 25/10/2016)

DANH SÁCH ỦNG HỘ BAO GỒM TRANG 1: Danh sách ủng hộ từ thiện được nhận thông qua hình thức chuyển khoản TRANG 2: Danh sách ủng […]
25 Tháng Chín, 2016
tu-thien-campuchia

Báo cáo chi tiết hoạt động từ thiện năm 2016 (tính đến 08/2016)

Báo cáo chi tiết các hoạt động từ thiện diễn ra trong năm 2016