30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy B, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy B, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Sơn Quy A, Xã Tân Trung, Tỉnh Tiền Giang ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh ngày 22-12-2016

Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh ngày 22-12-2016

30 Tháng Chín, 2017
Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 27-11-2016

Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 27-11-2016

30 Tháng Chín, 2017
Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 26-11-2016

Chương Trình Mang Lại Ánh Sáng Cho Người Nghèo ngày 26-11-2016