8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương ngày 16-03-2017

Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương ngày 16-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Cầu Tại Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau ngày 08-03-2017

Trao Cầu Tại Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Cầu Tại Xã Lương Thế Chân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau ngày 08-03-2017

Trao Cầu Tại Xã Lương Thế Chân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

Phát Quà Cho Người Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

8 Tháng Mười Hai, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017

Phát Quà Cho Bà Con Khiếm Thị Và Nạn Nhân Da Cam Tại Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng ngày 08-03-2017