8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Cầu Chùa Tổ Tại Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, ngày 19-07-2017

Trao Cầu Chùa Tổ Tại Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, ngày 19-07-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Cầu Chùa Tổ Tại Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, ngày 19-07-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Chương Trình Phóng Sanh Do Quỹ Từ Thiện Tường Vân Tổ Chức, ngày 05-06-2017

Chương Trình Phóng Sanh Do Quỹ Từ Thiện Tường Vân Tổ Chức, ngày 05-06-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chương Trình Phóng Sanh Do Quỹ Từ Thiện Tường Vân Tổ Chức, ngày 05-06-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao 32 Suất Học Bổng Tại Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang, ngày 03-06-2017

Trao 32 Suất Học Bổng Tại Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang, ngày 03-06-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao 32 Suất Học Bổng Tại Trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang, ngày 03-06-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao 32 Suất Học Bổng Cho Học Sinh – Sinh Viên Tại Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM, ngày 28-05-2017

Trao 32 Suất Học Bổng Cho Học Sinh – Sinh Viên Tại Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM, ngày 28-05-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao 32 Suất Học Bổng Cho Học Sinh – Sinh Viên Tại Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM, ngày 28-05-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (145 Ca), ngày 19-05-2017

Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (145 Ca), ngày 19-05-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (145 Ca), ngày 19-05-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (150 Ca), ngày 18-05-2017

Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (150 Ca), ngày 18-05-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Chương Trình Mổ Mắt Nhân Đạo Cho Người Nghèo (150 Ca), ngày 18-05-2017