25 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Phú Yên Ngày 30-11-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Phú Yên Ngày 30-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Phú Yên ngày 30-11-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
24 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Quảng Nam Ngày 29-11-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
24 December, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017

Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Bình Định Ngày 28-11-2017 Những video khác của Quỹ Từ Thiện Tu Viện […]
22 December, 2017
IMG_3677

Thông Báo Về Tiến Độ Thi Công Cầu Tường Vân 7 Tại Tỉnh Hậu Giang

Vào ngày 19.12.2017 vừa qua, đại diện Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân đã có chuyến đi khảo sát về tiến độ thi công cầu […]
8 December, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày […]
8 December, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Tín – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Tín – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Tín – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, […]