22 Tháng Mười Hai, 2017
IMG_3677

Thông Báo Về Tiến Độ Thi Công Cầu Tường Vân 7 Tại Tỉnh Hậu Giang

Vào ngày 19.12.2017 vừa qua, đại diện Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân đã có chuyến đi khảo sát về tiến độ thi công cầu […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Xuân Sắc – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang, ngày […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Tín – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Tín – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Tín – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Lễ – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Lễ – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, ngày 15-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Ấp Hội Lễ – Xã Hội Xuân – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang, […]
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Hàm Giang – Huyện Trà Cú – Tỉnh Trà Vinh, ngày 01-08-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Hàm Giang – Huyện Trà Cú – Tỉnh Trà Vinh, ngày 01-08-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Hàm Giang – Huyện Trà Cú – Tỉnh Trà Vinh, ngày 01-08-2017
8 Tháng Mười Hai, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Thị Trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh – TPHCM, ngày 26-07-2017

Trao Nhà Tình Thương Tại Thị Trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh – TPHCM, ngày 26-07-2017

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Thị Trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh – TPHCM, ngày 26-07-2017