22 Tháng Tám, 2017

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định ngày 13/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Phước Hòa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định ngày 13/12/2013 Những video […]
22 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Cho Bà Con Tại Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp, ngày 05/12/2011

Cứu Trợ Cho Bà Con Tại Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp, ngày 05/12/2011

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Cho Bà Con Tại Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp, ngày 05/12/2011 Những video khác của Quỹ Từ […]
18 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình ngày 26/11/2011

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình ngày 26/11/2011

Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình ngày 26/11/2011 […]
18 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình, ngày 23/11/2011

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình, ngày 23/11/2011

Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình, ngày 23/11/2011 […]
18 Tháng Tám, 2017
Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Ninh Hòa – Nha Trang ngày 18/11/2011

Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Ninh Hòa – Nha Trang ngày 18/11/2011

Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân – Phát Quà Cho Hội Người Mù Tại Ninh Hòa – Nha Trang, ngày 18/11/2011 Những video khác của […]
18 Tháng Tám, 2017
Phát Quà Thường Niên Cho Người Nghèo Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/01/2017

Phát Quà Thường Niên Cho Người Nghèo Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 19/01/2017

Quỹ Từ Thiện tu Viện Tường Vân – Phát Quà Thường Niên Cho Người Nghèo Tại Chùa Nhị Mỹ (Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh […]