23 Tháng Tám, 2017
Phát Quà Cho Bà Con Làng Mù Tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (H. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) ngày 22/04/2014

Phát Quà Cho Bà Con Làng Mù Tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (H. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) ngày 22/04/2014

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Cho Bà Con Làng Mù Tại Tịnh Xá Ngọc Châu Như (H. Vĩnh Châu – T. Sóc Trăng) […]
23 Tháng Tám, 2017
Phát Xe Lăn Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 21/12/2013

Phát Xe Lăn Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 21/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Xe Lăn Cho Bà Con Nghèo Và Phóng Sanh Tại Chùa Nhị Mỹ ngày 21/12/2013 Những video khác của […]
23 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình ngày 15/12/2013

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình ngày 15/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình ngày 15/12/2013 Những […]
23 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hồng Hòa, Huyện Minh Hòa, Tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2013

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hồng Hòa, Huyện Minh Hòa, Tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hồng Hòa, Huyện Minh Hòa, Tỉnh Quảng Bình ngày 13/11/2013 Những video […]
23 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi ngày 13/12/2013

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi ngày 13/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi ngày 13/12/2013 (11/11/Quý […]
23 Tháng Tám, 2017
Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định ngày 13/12/2013

Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định ngày 13/12/2013

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung Tại Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định ngày 13/12/2013 Những video […]