25 Tháng Tám, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 08/08/2016

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 08/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 08/08/2016 Những video khác của […]
25 Tháng Tám, 2017
Bàn Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long ngày 04/08/2016

Bàn Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long ngày 04/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Bàn Giao Đường Liên Ấp Tại Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long ngày 04/08/2016 Những video khác […]
23 Tháng Tám, 2017
Bàn Giao 50 Giếng Nước Sạch Tại Huyện Thạnh Phú Và Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 04/08/2016

Bàn Giao 50 Giếng Nước Sạch Tại Huyện Thạnh Phú Và Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 04/08/2016

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Bàn Giao 50 Giếng Nước Sạch Tại Huyện Thạnh Phú Và Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre ngày 04/08/2016 Những […]
23 Tháng Tám, 2017
Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 10/12/2015

Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 10/12/2015

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Trao Nhà Tình Thương Tại Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long ngày 10/12/2015 Những video khác của […]
23 Tháng Tám, 2017
Phát Xe Lắc Cho Bà Con Khuyết Tật Tại Chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long) ngày 11/05/2015

Phát Xe Lắc Cho Bà Con Khuyết Tật Tại Chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long) ngày 11/05/2015

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Xe Lắc Cho Bà Con Khuyết Tật Tại Chùa Nhị Mỹ (H. Trà Ôn – T. Vĩnh Long) ngày […]
23 Tháng Tám, 2017
Phát Quà Và Xe Lăn Cho Bà Con Tại Chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) ngày 12/02/2015

Phát Quà Và Xe Lăn Cho Bà Con Tại Chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) ngày 12/02/2015

Quỹ Từ Thiện Tường Vân – Phát Quà Và Xe Lăn Cho Bà Con Tại Chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long) ngày 12/02/2015 […]